RSS Reset

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Header

Lỗi Cannot modify header information – headers already sent by (output started at C:\wamp\www\gau_bong25\gio_hang\them_sm.php:39) in C:\wamp\www\gau_bong25\gio_hang\them_sm.php on line 40 và cách khắc phục? Chào bạn...

Thắc mắc về đường dẫn tương đối và đường dẫn tương đối

Thầy cho em hỏi tại sao em viết $file = “/MyPersonalWeb/hitcounter.txt”; thì hàm fopen nó mở không được, còn dùng $file = “../hitcounter.txt”; thì lại mở được, em đã tìm hiểu nhiều...

Hướng dẫn AJAX _ Form đăng kí

Em đang muốn tạo 1 form đăng ký bằng php. vấn đề dặt ra ở đây là: như ở trang đăng ký Gmail. khi ta nhập tên vào phần “chọn tên người dung của bạn” sau đó ta ấn chuột ra chỗ khác...

Hướng dẫn Rewrite URL sử dụng .htaccess

Em co duong dan http://localhost/dethi4/ModuleA/menu/detail/index.php?m_id=1 nhu vay. Bjo em muon rewrite url từ dấu ? thành dấu – ma em lam mai khong duoc. Mọi nguoi jup em voi Vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi đã...

Tạo nút in văn bản trên website

Thầy cô cho em hỏi.làm thế nào để tạo một nút in hóa đơn.khi nhấn vào nút đó hóa đơn của em sẽ đc in ra qua máy in..giống như trong word vậy.. Chào bạn, Để tạo được nút in một hóa đơn...

Lỗi file .htaccess

Em có 1 http://localhost/change2.php?ma_bao=024 ->em muốn chuyển nó sang localhost/change2-024.html ở file .htaccess em viết RewriteEngine on RewriteRule ^change2-([0-9]+).html$ change2.php?ma_bao=$1 ,mà vẫn không chuyển...

Làm popup giống trang tuoitre.vn

Câu hỏi: trên trang báo tuoitre.vn sau phía dưới mỗi tin, có một cái nút  hình email, nhấn vào đó sẽ hiện ra một cửa sổ nhỏ để gửi email đến bạn bè. Vui lòng hướng dẫn em cách thực hiện...

Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website

1. Cách gắn ckeditor: B1: Bạn download bộ ckeditor về,  link: http://ckeditor.com/download, và để vào website của bạn (ví dụ: folder includes) B2: Trong file code của bạn, chổ nào bạn muốn thẻ textarea biến...

Cách làm zoom-in, zoom-out một vùng website

Cho em hỏi: em muốn làm 2 nút: zoom-in và zoom-out cho phần bài viết  trên website thì làm như thế nào? (Lưu ý: chỉ riêng khu vực bài viết thôi, các vùng khác vẫn giữ nguyên) Chào Bạn, Gợi ý cho bạn...

Chuyển trang

Em có một câu hỏi là: giả sử mình có 2 trang: 1 là index.php và trang 2 là post.php. Ở trang 1 có một thẻ <a href=”post.php”>Click here</a>. Trang post thì nội dung tùy ý! Vấn đề của...