RSS Reset

Đăng ký host free

Chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách thức đăng ký một host free, các bạn làm theo thứ tự  các bước sau:

Bước 1: vào trang  http://byethost.com/free-hosting , click vào link  “click here to sign up for free hosting”

Bước 2: Nhập các thông số vào bảng sau:

Bước 3: Bạn sẽ nhận được thông báo sau khi nhấn “Register”

Bước 4: Đăng nhập vào Email để kích hoạt account vừa mới đăng ký

Bước 5: Click vào link trong mail mà byethost gửi cho bạn

Bước 6: Nhập dòng chữ màu đỏ vào textbox bên dưới, sau đó nhấn “Click”

Bước 7: Bạn sẽ nhập được thông báo sau :

Bước 8: byethost sẽ gửi cho bạn thêm một mail nữa, trong mail đó sẽ cung cấp thông tin về host mà bạn đã đăng ký

Vậy là bạn đã đăng ký thành công một host free, bây giờ bạn có thể thực hiện việc tạo một cơ sở dữ liệu hay upload các file, forder lên host rồi nhé. Bạn đọc tiếp hai bài viết sau:

Tạo cơ sở dữ liệu trên host

Upload dữ liệu lên host

Chúc các bạn thành công

No comments yet.

Leave a Comment