RSS Reset

Hướng dẫn Rewrite URL sử dụng .htaccess

Em co duong dan http://localhost/dethi4/ModuleA/menu/detail/index.php?m_id=1 nhu vay. Bjo em muon rewrite url từ dấu ? thành dấu – ma em lam mai khong duoc. Mọi nguoi jup em voi

Vấn đề bạn thắc mắc chúng tôi đã hướng dẫn cụ thể, bạn tham khảo thêm tại địa chỉ: http://www.laptrinhwebphp.com/huong-dan-rewrite-url-su-dung-htaccess.html nhé.

Thân chào!

No comments yet.

Leave a Comment