RSS Reset

Icon Online

- Để tạo nên sự lôi cuốn và gây ấn tượng mạnh cho người dùng, bạn nên thể hiện icon của website bạn trên trình duyệt của họ, xem hình sau:

- Để làm được điều này, trước tiên bạn phải sử dụng công cụ sau đây để tạo một file .ico

- Sau đó chèn đoạn code này vào trong phần header của website bạn: <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/favicon.ico">