RSS Reset

Cách gắn ckeditor và ckfinder vào website

1. Cách gắn ckeditor: B1: Bạn download bộ ckeditor về,  link: http://ckeditor.com/download, và để vào website của bạn (ví dụ: folder includes) B2: Trong file code của bạn, chổ nào bạn muốn thẻ textarea biến...

Vấn đề FCKeditor

thầy cô cho em hỏi khi sử dụng bộ fckeditor thì có bị giới hạn gì không ah. vì khi em sử dụng đề ghi vào mslq thì chỉ những đoạn nội dung don gian ghi được. còn những thông tin có hình ảnh...