RSS Reset

Cho em hỏi về cấu hình gửi mail trong php

Cho em hỏi về cấu hình gửi mail trong php. Em sử dụng hàm mail trong php rồi nhưng không gửi mail được! Cho em hỏi có phải cấu hình thêm gì nữa không? Chào bạn! Để gửi email trong php chỉ cần...

Hướng dẫn làm form liên hệ

Chào admin! Tôi muốn làm 1 form liên hệ với như phần hỏi đáp này nhưng khi click vào nút gửi thì nó gửi luôn cho tôi 1 email vào email của tôi thì làm thế nào? Xin chân thành cảm ơn. Chào bạn! Thông...