RSS Reset

Hướng dẫn AJAX _ Form đăng kí

Em đang muốn tạo 1 form đăng ký bằng php. vấn đề dặt ra ở đây là: như ở trang đăng ký Gmail. khi ta nhập tên vào phần “chọn tên người dung của bạn” sau đó ta ấn chuột ra chỗ khác...

Tạo nút in văn bản trên website

Thầy cô cho em hỏi.làm thế nào để tạo một nút in hóa đơn.khi nhấn vào nút đó hóa đơn của em sẽ đc in ra qua máy in..giống như trong word vậy.. Chào bạn, Để tạo được nút in một hóa đơn...

Làm popup giống trang tuoitre.vn

Câu hỏi: trên trang báo tuoitre.vn sau phía dưới mỗi tin, có một cái nút  hình email, nhấn vào đó sẽ hiện ra một cửa sổ nhỏ để gửi email đến bạn bè. Vui lòng hướng dẫn em cách thực hiện...

Chuyển trang

Em có một câu hỏi là: giả sử mình có 2 trang: 1 là index.php và trang 2 là post.php. Ở trang 1 có một thẻ <a href=”post.php”>Click here</a>. Trang post thì nội dung tùy ý! Vấn đề của...

Sửa lỗi javascript

em xử dung đoạn cau lệnh <HTML> <HEAD> <TITLE> CHUONG TRINH THIET KE WEB DON GIAN DAU TIEN </TITLE> <Script Language=”Javascrip”> <!–Begin alert (“CHAO MUNG BAN DEN VOI JAVASCRIP...

Cách làm quảng cáo chạy 2 bên

Cho em hỏi làm sao để tạo được quảng cáo ở hai bên trái phải của website giống như trang này được http://hanoicomputer.vn/# Em cảm ơn Chào bạn! Bạn làm theo hướng dẫn sau đây nhé: Bước 1: Copy...

Giữ lại mục người dùng đã chọn trên menu

Thầy cô cho em hỏi: Em thiết kế menu, em muốn giữ lại mục mà người dùng chọn, chẳng hạn làm mục đó đậm hơn so với các mục khác để người dùng biết mình đang ở trang nào? Rất mong sự...