RSS Reset

Cách đọc file word và pdf trên web

Chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn một đoạn code nhỏ giúp các bạn đọc được file pdf và doc trên web.các bạn copy đoạn code sau: <iframe src=”http://docs.google.com/gview?url=http://wmschool.net/upload/pdf/calendar.pdf&embedded=true”...

Tạo upload bằng Ajax

Với những website hiện tại, để upload một file, bạn cần phải sử dụng tag[Input type=file] để thực hiện. Đồng thời bạn phải tải lại trang để Upload lên server. Với code AjaxUpload, việc tải...

Web 2.0 – Khái niệm và bản chất của chúng như thế nào ?

Web 2.0 đã và đang trở thành xu hướng cho người lập trình và các nhà tuyển dụng. Nhưng ít ai tự định nghĩa được cho mình web 2.0 có nghĩa là gì ?. Chỉ loáng thoáng nghe đâu đó nói về công nghệ...

21 Lỗi chết người trong PHP (Phần 1)

Bài viết này hướng dẫn một số lỗi trong khi lập trình web. Các bạn xem để khi lập trình tránh những lỗi cơ bản trong lập trình.

Viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL

Trước hết chúng ta phải thiết kế và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu ứng với từng lệnh bên dưới.

Viết ứng dụng thêm thành viên bằng PHP và MYSQL

Trong bài này chúng ta sẽ tiếp tục công việc phát triển ứng dụng trên, để người sử dụng sau khi đăng nhập có những thao tác đặc quyền như thêm, quản lý, sửa, xoá thành viên của trang web.

Tài liệu web php tiếng việt cơ bản nhất cho người mới bắt đầu

Các bạn vào đây để download nhé: http://www.mediafire.com/?2sb7z43ncjqcs1d

Upload nhiều hình ảnh lên web

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương pháp xây dựng một trang upload nhiều hình ảnh như thế nào. Và lưu chúng vào cơ sở dữ liệu ra sao trong lập trình php. Mô hình này là rất cần...