RSS Reset

Xử lý mã hóa password

Câu hỏi: Thưa cô,để mã hóa password trong php thì em dùng md5,nhưng có trường hợp:người dùng có password 123,và admin cũng tình cờ có password 123,nếu dùng md5 mã hóa thì chuỗi này là giống nhau,cho...

Mã hóa mật khậu

Câu hỏi:thưa thầy cô.em găp một chút xíu rắc rôi khi mã hóa mật khậu trong php.em dung md5 để mã nóa mk.nhưng khi ghi vào được csdl rôi hi 2 không thể mã hóa ngược lại để làm mục lấy lại...