RSS Reset

Tạo upload bằng Ajax

Với những website hiện tại, để upload một file, bạn cần phải sử dụng tag[Input type=file] để thực hiện. Đồng thời bạn phải tải lại trang để Upload lên server. Với code AjaxUpload, việc tải...

Hướng dẫn tạo mã xác nhận bằng php

Download toàn bộ source ở đây: http://www.mediafire.com/?eyh4b1pj2rv9fnq