RSS Reset

Tài liệu thiết kế web

Đây là tài liệu thiết kế web cơ bản nhất dành cho những người mới bắt đầu học lập trình web. Các bạn down về tham khảo nhé. P/S: Password là:  laptrinhwebphp Download: http://www.mediafire.com/?5uih5t26x41cp0v

Tài liệu CSS cơ bản

Đây là tài liệu CSS cơ bản và cụ thể nhất cho người mới bắt đầu học lập trình web bằng tiếng việt. Các bạn down về tham khảo nhé. P/S: Password là:  laptrinhwebphp Download: http://www.mediafire.com/?uczh77oayta55ms

Code làm shopping cart

Download here: http://www.mediafire.com/?1ayvk0am7rk0rrv

Hướng dẫn tạo mã xác nhận bằng php

Download toàn bộ source ở đây: http://www.mediafire.com/?eyh4b1pj2rv9fnq