RSS Reset

Hướng dẫn Rewrite URL sử dụng .htaccess

Bạn biết gì về Rewrite URL? Rewrite URL được hiểu 1 cách đơn giản là viết lại (rewrite) đường dẫn của website (url) của bạn cho đẹp, cho dễ nhớ và thân thiện với công cụ tìm kiếm. Bạn nghĩ...

Các trang code PHP được hiện thị dưới dạng HTML

Câu hỏi : Xin chao admin ! Sinh dang hoc code php nhung sinh muon tat ca cac link cua minh duoc hien thi duoi dang “ten-trang.html” kg biet la co the lam duoc dieu nay hay khong. Nho admin giai dap. Xin duoc cam on! Trả lời: -...