RSS Reset

Tạo nút in văn bản trên website

Thầy cô cho em hỏi.làm thế nào để tạo một nút in hóa đơn.khi nhấn vào nút đó hóa đơn của em sẽ đc in ra qua máy in..giống như trong word vậy..

Chào bạn,

Để tạo được nút in một hóa đơn như ý bạn thì bạn có thể sử dụng hàm window.print() trong javascript.
Trước hết bạn hãy tạo một nút để in hóa đơn (button), trong sự kiện onclick của button này bạn hãy gọi hàm window.print() để thực hiện chức năng in.

<input type=”button” id=”print_button”  value=”Print This Page” onclick=”window.print()” />

P/S: Nhưng…khi in ra trên giấy lại có nút print. Vậy làm thế nào để khi in ra thì không có nút print ở trong giấy??? Có 2 giải pháp được đưa ra:

Giải pháp 1: Cũng trong sự kiện onlick trước khi gọi hàm in, bạn dùng javascript ẩn nút đó đi.

<input type=”button” id=”print_button”  value=”Print This Page” onclick=”this.style.display =’none’; window.print()” />

Giải pháp 2: Trong phần header của trang, ta gắn thêm dòng code sau:

<style type=”text/css” media=”print”>
#print_button{
display:none;
}
</style>

Bạn có thể tham khảo thêm ở clip hướng dẫn dưới đây:

Chúc bạn thành công!

No comments yet.

Leave a Comment